Trzy osoby z sześcioosobowej Rady PLIG złożyły rezygnacje: Alicja Stryszyk, Wojciech Wójtowicz i Grzegorz Ucinek. Wcześniej z pracy w PLIG zrezygnował dyrektor biura PLIG Rafał Jajor.

Rafał Jajor zrezygnował w dniu 21 marca z funkcji dyrekora biura PLIG.

Do Rady PLIG wpłynął wniosek o zwołanie kolejnego Walnego.

List Prezydent PLIG Alicji Stryszyk do wszystkich Członków PLIG.

10 marca w Łodzi odbyło się szkolenie „ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W FIRMACH LEŚNYCH”.

Prezydent PLIG Alicja Stryszyk skierowała pismo do wszystkich Członków PLIG.

20 lutego br. w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego z przedstawicielami Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

10 marca w Łodzi odbędzie się szkolenie „ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W FIRMACH LEŚNYCH”.

„Sekcja Kobiet” Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej organizuje szkolenie dla przedsiębiorców leśnych: „ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W FIRMACH LEŚNYCH”.

W niedzielę 28 stycznia 2018 r. w Dobieszkowie pod Łodzią odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej PLIG, w dniu 28 stycznia 2018 roku o godz. 11.00, w Hotelu Dobieszków pod Łodzią, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PLIG. Zapraszamy wszystkich Członków do udziału.

Można sumować potencjały (przeroby) firm startujących w konsorcjum, a jako doświadczenie liczy się nie tylko pozyskanie drewna klęskowego. Publikujemy odpowiedź Nadleśnictwa Przymuszewo na pytanie do SIWZ skierowane przez Polską Leśną Izbę Gospodarczą.

Zmiana SIWZ, który mówił wcześniej o startowaniu maksymalnie na dwa pakiety (pakiety są jednoleśnictwowe) i dodanie układu sortymentów. Publikujemy odpowiedź Nadleśnictwa Tychowo na pytanie do SIWZ skierowane przez Polską Leśną Izbę Gospodarczą.

Polska Leśna Izba Gospodarcza zwróciła się z pytaniem do SIWZ dotyczącym uzasadnienia ograniczania pracy harwesterom. Otrzymaliśmy odpowiedź.

Czym zajmowała się Polska Leśna Izba Gospodarcza w 2017 roku? Publikujemy nasz coroczny raport.

Publikujemy przesłany do nas przez DGLP stenogram z ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej.

 

STENOGRAM Z KW

Nasza relacja z obrad komisji opublikowana wcześniej:

http://izbalesna.pl/informacje/172-komisja-wspolna

W Ulanowie pod Niskiem, mniej więcej pośrodku dwóch RDLP: Lublin i Krosno, odbyło się 18 listopada spotkanie informacyjnej Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej dla przedsiębiorców leśnych z terenu RDLP w Lublinie i Krośnie.

Publikujemy notatkę z kolejnego posiedzenia Komisji Wspólnej w DGLP, w którym jak zawsze przedstawiciele PLIG brali czynny udział.

PLIG przekazuje bezpłatnie swoim członkom WZÓR UMOWY O PODWYKONAWSTWO i WZÓR UMOWY KONSORCJUM.

Byliśmy na Konferencji dla zuli w Przasnyszu (21.10.2017).

17 października 2017 r. pod Warszawą obradowała Rada PLIG. Jak zawsze było sporo spraw do omówienia. Obrady trwały kilka godzin.

28 października pod Poznaniem odbyło się kolejne szkolenie organizowane przez Polską Leśną Izbę Gospodarczą. Tym razem trenowaliśmy się w zakresie zamówień publicznych.

W związku z lipcową klęską nawałnic, które zniszczyły lasy na dużym obszarze kraju PLIG zwrócił się z pismem do Marszałka Województwa Pomorskiego. Otrzymaliśmy odpowiedź.

Nasze pismo do DGLP m.in. w sprawie współczynników stosowanych przy odbiórkach.

Polska Leśna Izba Gospodarcza organizuje szkolenie dla przedsiębiorców leśnych z zakresu stosowania znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szkolenie dla Członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej jest w połowie finansowane przez PLIG.

30 września w Łodzi odbyło się kolejne szkolnie PLIG, tym razem pod tytułem „Prawo w firmie leśnej”. Członkowie PLIG płacili za udział w szkoleniu tylko 50% ceny.

Projekt: „ZOSTAŃ OPERATOREM MASZYNY LEŚNEJ” prowadzony i finansowany ze środków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

14 września 2017 r. dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski podpisał decyzję nr 243 w sprawie jednolitych dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych w LP.

Publikujemy pismo do dyrektora generalnego LP w sprawie zakupu maszyn przez LP.

Mamy pozytywną dla zuli interpretację Ministerstwa Rozwoju w zakresie możliwości uzyskania dotacji z UE!!!

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej ds. współpracy LP z przedsiębiorcami leśnymi odbędzie się 17 października.

PLIG przesłał dziś do swoich Członków informację na temat dofinansowania dla właścicieli lasów prywatnych na pozyskanie na ich terenie drewna poklęskowego.

PLIG wystąpiła do marszałków trzech województw w sprawie uprzątania terenów poklęskowych.

Jesteś członkiem PLIG? Chcesz pracować w lasach prywatnych na terenie klęski? Zgłoś się do nas!

Polska Leśna Izba Gospodarcza zwróciła się do dyrektora generalnego LP z prośbą o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Komisji Wspólnej ds. współpracy LP z przedsiębiorcami leśnymi.

PLIG trzyma rękę na pulsie w sprawie zmian w kursach dla drwali oraz nowelizacji rozporządzenia dotyczącego bhp przy pracach leśnych.

PLIG prrzedstawia program szkolenia "Prawo w firmie leśnej". Zapraszamy! Członkowie PLIG płacą tylko 100 zł, pozostali - 200 zł.

Informacja ze spotkania nt. katalogów pracochłonności prac leśnych odbytego w DGLP w Warszawie w dniu 1.08.2017 z udziałem przedstawicieli PLIG

PLIG zaprasza na kolejne szkolenie. Tym razem Sekcja Kobiet PLIG organizuje szkolenie pt. „PRAWO w FIRMIE LEŚNEJ”. Jak zawsze PLIG dopłaca swoim członkom połowę kosztów szkolenia. Członkowie płacą tylko 100 zł.

Polska Leśna Izba Gospodarcza zwróciła się do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Pana Mateusza Morawieckiego z pytaniem, czy przedsiębiorcy leśni podlegają ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

5 lipca w Tucholi, na terenie Technikum Leśnego odbyło się spotkanie przedsiębiorców leśnych z kierownictwem RDLP w Toruniu.

Polska Leśna Izba Gospodarcza wzięła udział w Konferencji dla zuli w Koszecinie.

Dziękujemy wszystkich Członkom PLIG, którzy wzięli udział w walnym zebraniu w dniu 25 czerwca pod Poznaniem.

Polska Leśna Izba Gospodarcza będzie mogła korzystać ze środków ochrony prawnej w przetargach publicznych w imieniu swoich członków.

Dzięki staraniom Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej, 30 maja w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie katalogów pracochłonności i nowych, elektronicznych metod pomiaru drewna.

Rada Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PLIG na dzień 25 czerwca pod Poznaniem.

Dzięki staraniom PLIG, 30 maja w DGLP w Warszawie odbędzie się spotkanie w sprawie katalogów pracochłonności i pomiaru drewna.

Warmińsko-Mazurskie zmieniło swoje stanowisko w sprawie RPO na korzystne dla zuli.

Kolejne dwa województwa zmieniły swoje stanowisko w sprawie RPO na korzystne dla zuli.

zapisz się

zostan-operatorem.jpg