I kolejna dobra wiadomość: Lubelskie już nie wyklucza zuli z dotacji w ramach RPO.

W odpowiedzi na pismo DGLP w sprawie RPO Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zmienił stanowisko: dotychczas wykluczał zule z tych dotacji, teraz je dopuszcza.

Pismo: Lubelskie

 

To efekt interpretacji Ministerstwa Rozwoju, które zajęło przychylne zulom stanowisko w sprawie dotacji w ramach RPO.

Uległa też w Lubelskim zmianie dokumentacja konkursowa dla Działania 3.7 (konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17). Działalność usługowa związana z leśnictwem nie jest wykluczona z możliwości uzyskania wsparcia w ramach ww. konkursu.

Czytaj o innych województwach:

Podkarpackie

Małopolskie

 

 

Więcej o działaniach PLIG w sprawie dotacji z UE dla zuli:

 

Województwa o RPO

http://izbalesna.pl/informacje/126-wojewodztwa-o-rpo

 

Dotacje z RPO

http://izbalesna.pl/informacje/120-dotacje-z-rpo

 

PLIG w ministerstwie

http://izbalesna.pl/informacje/107-plig-w-ms-o-dotacjach

 

PLIG do MRiRW:

http://izbalesna.pl/images/2017.1.23_PLIG_do_Min._Rol._o_dotacjach.pdf

 

MRiRW: odpowiedź na wniosek:

http://izbalesna.pl/images/2016.12.15_MinRol_do_PLIG_o_dotacjach.compressed.pdf

 

PLIG o zmianę PROW - Wniosek

http://izbalesna.pl/images/2016.10.17_PLIG_o_dotacjach_pojekt_v2.pdf

 

MRiRW do PLIG:

http://izbalesna.pl/images/2016.08.10_Min._Rol._do_PLIG_o_dotacjach.pdf

 

PLIG do MRiRW:

http://izbalesna.pl/images/2016.07.21_PLIG_do_Min._Rolnictwa.pdf

 

PLIG do Komitetu Monitorującego:

http://izbalesna.pl/images/2016.07.15_PLIG_o_dotacjach_do_Komitetu_monitoruj%C4%85cego_v2.pdf

 

zapisz się

zostan-operatorem.jpg