Do PLIG wpłynęły informacje o przypadkach niesłusznego wykluczania przedsiębiorstw leśnych z dotacji w ramach aktywności Lokalnych Grup Działania. Pracujemy nad tym!

Lokalne Grupy Działania przydzielają dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich aktywność jest nadzorowana przez Urzędy Marszałkowskie.

PLIG zainicjował już procedurę w wyniku której, dzięki dobrej współpracy w tym zakresie z DGLP, mamy nadzieję, że w krótkim terminie na biurko ministra rolnictwa (zarządza PROW) wpłynie prośba od ministra środowiska o ujednolicenie stanowiska w sprawie dotacji z LGD dla zuli.

Owo ujednolicenie, zdaniem PLIG powinno polegać na tym, by ukrócić zdarzające się teraz przypadki odgórnego odrzucania wniosków zuli o dotacje w LGD, co jest wynikiem błędnej interpretacji przepisów.

Zainteresowani znajdą wyjaśnienie sprawy w cytowanym niżej piśmie:

PLIG do DGLP o LGD

P.s. Dziękujemy Panu Dariuszowi Rutkowskiemu za pomoc w przygotowaniu materiałów niezbędnych do walki z opisanym w liście problemem.

 

 

Więcej o działaniach PLIG w sprawie dotacji z UE dla zuli:

Lubelskie o RPO na plus

http://izbalesna.pl/informacje/127-lubuskie-o-rpo-na-plus

Województwa o RPO

http://izbalesna.pl/informacje/126-wojewodztwa-o-rpo

 

Dotacje z RPO

http://izbalesna.pl/informacje/120-dotacje-z-rpo

 

PLIG w ministerstwie

http://izbalesna.pl/informacje/107-plig-w-ms-o-dotacjach

 

PLIG do MRiRW:

http://izbalesna.pl/images/2017.1.23_PLIG_do_Min._Rol._o_dotacjach.pdf

 

MRiRW: odpowiedź na wniosek:

http://izbalesna.pl/images/2016.12.15_MinRol_do_PLIG_o_dotacjach.compressed.pdf

 

PLIG o zmianę PROW - Wniosek

http://izbalesna.pl/images/2016.10.17_PLIG_o_dotacjach_pojekt_v2.pdf

 

MRiRW do PLIG:

http://izbalesna.pl/images/2016.08.10_Min._Rol._do_PLIG_o_dotacjach.pdf

 

PLIG do MRiRW:

http://izbalesna.pl/images/2016.07.21_PLIG_do_Min._Rolnictwa.pdf

 

PLIG do Komitetu Monitorującego:

http://izbalesna.pl/images/2016.07.15_PLIG_o_dotacjach_do_Komitetu_monitoruj%C4%85cego_v2.pdf

 

zapisz się

zostan-operatorem.jpg