PLIG prrzedstawia program szkolenia "Prawo w firmie leśnej". Zapraszamy! Członkowie PLIG płacą tylko 100 zł, pozostali - 200 zł.

 

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW POLSKIEJ LEŚNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 

TYTUŁ: „PRAWO W FIRMIE LEŚNEJ”

                                                                                                                 

 Cele szkolenia:

 • poznanie wybranych zagadnień prawnych pomocnych w prowadzeniu firmy leśnej;
 • skuteczne reprezentowanie interesów firmy leśnej w sprawach z zamawiającym;
 • przyswojenie praktycznych umiejętności ograniczających ryzyka prawne związane z zawarciem umowy z nadleśnictwem.

 

Adresaci szkolenia:

właściciele, członkowie zarządów, pracownicy firm świadczących usługi w branży leśnej.

 

Prowadzący:

Adwokat Łukasz Bąk, wspólnik w Kancelarii Jaskot – Bąk Adwokaci z siedzibą w Warszawie, prawnik specjalizujący się w obsłudze prawnej firm leśnych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

CZĘŚĆ I

„PRZED PODPISANIEM UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM”

Analiza umowy z nadleśnictwem - pytania do treści SIWZ:

 • dlaczego warto je zadawać;
 • o co pytać zamawiającego;
 • jak i kiedy formułować pytania;
 • zaskarżanie treści SIWZ do KIO.

Pełnomocnictwa w zamówieniach publicznych:

 • sposób reprezentacji członków konsorcjum – czyje podpisy na pełnomocnictwie;
 • zakres pełnomocnictwa – do czego i kogo upoważnić.

Umowy konsorcjum:

 • kto podpisuje umowę;
 • podstawowe klauzule umowne, wzajemne zobowiązania;
 • podział zadań pomiędzy członków – zgodność z prawem konkurencji.

 

CZEŚĆ II

„PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM”

Umowy o podwykonawstwo:

 • zakres swobody podwykonawców;
 • przenoszenie ryzyk prawnych i biznesowych z umowy z zamawiającym na podwykonawców;
 • czy i kiedy podwykonawca musi być pracownikiem;
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Kary umowne:

 • sposób naliczania kar przez zamawiającego;
 • windykacja kar umownych;
 • odzyskiwanie nieprawidłowo potrąconych kar.

Wybrane zagadnienia z zakresu wykonywania umów z nadleśnictwem:

 • korespondencja z zamawiającym – dokumentowanie przebiegu wykonania umowy;
 • wstrzymywanie realizacji zleceń;
 • zastrzeżenia wykonawcy do treści zlecenia;
 • zmiana stopni trudności prac na wybranych pozycjach leśnych;
 • zakres przedmiotowy odbioru wykonanych prac.

Łukasz Bąk

Adwokat

 

PROGRAM SZKOLENIA - klik

 

Więcej informacji o szkoleniu:

http://izbalesna.pl/informacje/148-szkolenie-prawo-w-zulu

zapisz się

zostan-operatorem.jpg