Polska Leśna Izba Gospodarcza zwróciła się do dyrektora generalnego LP z prośbą o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Komisji Wspólnej ds. współpracy LP z przedsiębiorcami leśnymi.

 

W związku z największą w historii polskiego leśnictwa klęską, która w sierpniu br. doprowadziła do uszkodzeń drzewostanów szacowanych na ok. 10 mln m³ Polska Leśna Izba Gospodarcza zwróciła się do dyrektora generalnego LP z prośbą o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Komisji Wspólnej ds. współpracy LP z przedsiębiorcami leśnymi.

 

Tak ogromny rozmiar klęski wymaga od nas wszystkich maksymalnej mobilizacji i współdziałania, dlatego poprosiliśmy o pilne zwołanie Komisji i omówienie w jej trakcie problematyki związanej z usuwaniem jej skutków z wykorzystaniem zasobów (maszyn i ludzi) pozostających w dyspozycji firm leśnych.

 

zapisz się

zostan-operatorem.jpg