Trzy osoby z sześcioosobowej Rady PLIG złożyły rezygnacje: Alicja Stryszyk, Wojciech Wójtowicz i Grzegorz Ucinek. Wcześniej z pracy w PLIG zrezygnował dyrektor biura PLIG Rafał Jajor.

Alicja Stryszyk złożyła rezygnację z funkcji Prezydenta Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej oraz z członkostwa w PLIG. Rezygnację z funkcji Wiceprezydenta oraz z członkostwa w PLIG złożył także Wojciech Wójtowicz. Rezygnację z funkcji w Radzie PLIG złożył Grzegorz Ucinek. Wcześniej rezygnację z funkcji dyrektora biura PLIG złożył Rafał Jajor, a z funkcji Kierownika Sekcji Kobiet PLIG Marta Ucinek.

Po tych rezygnacjach Rada PLIG pozostała w składzie trzyosobowym: Jacek Broniewicz, Zbigniew Ciszek i Mariusz Czekieryło.

Aby wyjaśnić powody tych rezygnacji musimy cofnąć się do grudniowych przetargów na usługi leśne. Kilka pakietów w ogromnym przetargu w klęskowym Nadleśnictwie Rytel wygrało wówczas konsorcjum złożone z firm prowadzonych przez pięciu (z ówczesnych dziewięciu) członków Rady PLIG, oferując stawki na poziomie 39 zł/kubik.

Postępowanie to spotkało się z krytyką wielu członków PLIG, w wyniku czego na zwołanym w tej sprawie 28 stycznia 2018 r. przez Komisję Rewizyjna PLIG Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni Członków osoby wchodzące w kład tego konsorcjum złożyły rezygnacje z funkcji we władzach PLIG.

Mariusz Rakowski złożył wówczas rezygnację z funkcji Prezydentem PLIG i z funkcji członka Rady PLIG. Podobnie z funkcji Wiceprezydenta i członka Rady zrezygnował Robert Gruszka. Rezygnacje z funkcji członków Rady złożyli też: Rafał Borowczak, Dariusz Stańczyk, Waldemar Winkowski.

Na tym zebraniu uzupełniono więc skład Rady PLIG, która pracowała dalej: Alicja Stryszyk (Prezydent), Wojciech Wójtowicz (Wiceprezydent), Jacek Broniewicz, Zbigniew Ciszek, Mariusz Czekieryło, Grzegorz Ucinek. W tym składzie Rada miała pracować do kolejnych wyborów, które zgodnie ze statutem muszą odbyć się najpóźniej pod koniec roku 2018.

http://izbalesna.pl/informacje/184-nowe-wladze-plig

Po zebraniu Pan Waldemar Winkowski w piśmie do PLIG kwestionował prawomocność ustaleń tego zebrania. PLIG zamówił więc dwie opinie prawne, które potwierdziły ważność i brak uchybień w czasie walnego.

W tym czasie Rada PLIG pracowała dalej. Odbyło się szkolenie z zatrudniania cudzoziemców:

http://izbalesna.pl/informacje/191-szkolenie-w-lodzi

a Prezydent Alicja Stryszyk skierowała do członków PLIG dwa pisma:

http://izbalesna.pl/informacje/190-prezydent-do-czlonkow

http://izbalesna.pl/informacje/192-list-do-czlonkow

Drugie z pism było realizacją uchwały Walnego.

Odbyło się też w Warszawie spotkanie z dyrektorem generalnym LP, w którym wzięli udział przedstawiciele PLIG:

http://izbalesna.pl/informacje/188-spotkanie-z-dyrektorem-generalnym-lp

Zdaniem części członków Rady jedyną szansą na odbudowę zaufania PLIG wśród przedsiębiorców leśnych po kryzysie powstałym po przetargu w Rytlu była dalsza praca na rzecz środowiska i wyciszenie wszelkich sporów.

W połowie marca wpłynęło jednak do PLIG żądanie Pana Waldemara Winkowskiego, byłego członka Rady PLIG, który złożył rezygnację, zwołania kolejnego Nadzwyczajnego Walnego, poparte ponad 70 podpisami członków PLIG.

http://izbalesna.pl/informacje/193-zadanie-walnego

Program obrad tego kolejnego Walnego ma być taki sam jak ten, który był na poprzednim zebraniu. Znów ma być omówiona sytuacja po przetargu w Rytlu oraz dokonane ewentualne nowe wybory do Rady PLIG. Byli członkowie Rady wprost mówili, że zwołują Walne by wrócić na poprzednie stanowiska, a osoby które ich krytykowały „zweryfikować”.

Powracanie do sprawy, która wywołała kryzys w PLIG przekreśliło zdaniem części członków Rady szansę na odbudowę zaufania do PLIG.

W związku z taką skomplikowaną sytuacją wewnątrz PLIG i wewnętrznymi sporami wśród obecnych i byłych członków władz PLIG, Rafał Jajor złożył rezygnację z funkcji dyrektora biura PLIG.

http://izbalesna.pl/informacje/194-rezygnacja-dyrektora

Po kilku dniach Alicja Stryszyk złożyła rezygnację z funkcji Prezydenta Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej oraz z członkostwa w PLIG. Rezygnację z funkcji Wiceprezydenta oraz członkostwa w PLIG złożył także Wojciech Wójtowicz. Grzegorz Ucinek zrezygnował z zasiadania w Radzie PLIG.

Prezydent Alicja Stryszyk oraz dwóch członków Rady: Wojciech Wójtowicz i Grzegorz Ucinek przekazywali na ostatnim Walnym Zebraniu głosy krytyczne członków PLIG wobec postępowania kolegów w przetargu w Rytlu, uznali więc teraz, że żądanie zwołania kolejnego Walnego oznacza, iż część członków PLIG ma inne zdanie. Postanowili więc złożyć rezygnacje.

Alicja Stryszyk i Wojciech Wójtowicz podziękowali w pismach z rezygnacją za współpracę członkom PLIG i za zaufanie, którym członkowie obdarzyli ich w ostatnich wyborach.

Ustępujący członkowie Rady PLIG życzą, aby w PLIG wygasły wewnętrzne spory i organizacja mogła dalej równie skutecznie jak dotychczas walczyć o sprawy całej branży usług leśnych.

Podpisano

Alicja Stryszyk

Wojciech Wójtowicz

Grzegorz Ucinek

zapisz się

zostan-operatorem.jpg