Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po piśmie PLIG dotyczącym procederu kupowania zaświadczeń o kursach drwali w internecie, zwróciło się do Ministra Środowiska z prośbą o zmianę przepisów w tym zakresie.

Polska Leśna Izba Gospodarcza w piśmie do Ministra Energii zajęła stanowisko wobec kryzysu na rynku biomasy leśnej. Wysłaliśmy też kolejne pismo w sprawie dotacji z UE dla zuli.

Jak już informowaliśmy, PLIG walczy o dotacje z UE dla zuli. Głos zabrała w tej sprawie także Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, która przesłała nam informację, którą zamieszczamy.

Stop dla kupowania zaświadczeń o ukończeniu kursu drwala w internecie! Stop wypadkom powstałym z powodu złego wyszkolenia drwali! Pismo PLIG do ministra.

Walczymy o dotacje z UE! Niestety, może być z tym kłopot. 

 

Polska Leśna Izba Gospodarcza trzyma rękę na pulsie w temacie dotacji z UE na lata 2014-2020 dla zuli. Niestety, zule będą miały tu problemy. Dlaczego?

Zapraszamy na spotkanie PLIG na targach EKO-LAS, 1 września o godz. 15.00.

Dyrektor Generalny LP Konrad Tomaszewski przełożył kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej na bliżej nieokreślony termin we wrześniu.

Informujemy, że wpisowe i składkę do Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej należy wpłacać na konto bankowe PLIG. Prosimy nie przynosić do Biura PLIG gotówki.

29 czerwca w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie „Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych.”

Dzięki staraniom Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej mamy zarządzenie o szlakach technologicznych!

Polska Leśna Izba Gospodarcza była obecna na Konferencji dla zuli w Ustroniu pod Kępnem.

14 czerwca w DGLP w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Drzewnej. Jedynym przedstawicielem przedsiębiorców leśnych na tym spotkaniu był Mariusz Rakowski, Prezydent PLIG.

Polska Leśna Izba Gospodarcza zajęła stanowisko i zgłosiła uwagi w procesie konsultacji projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne.

25 czerwca w Dworze Myśliwskim Ustronie koło Kępna, ok. godz. 16.30, zaraz po zakończeniu Konferencji dla zuli, PLIG zaprasza na spotkanie informacyjne dla wszystkich przedsiębiorców leśnych, zainteresowanych członkostwem w PLIG.

Polska Leśna Izba Gospodarcza objęła honorowy patronat nad Konferencją dla zuli. Zapraszamy na nasze stoisko na konferencji!

Drugie posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się 23 czerwca w Warszawie.

Polska Leśna Izba Gospodarcza skierowała na ręce Dyrektora Generalnego LP Konrada Tomaszewskiego pismo, w którym wskazaliśmy na najważniejsze problemy do rozwiązania we współpracy na linii LP – zule.

10 maja w Warszawie, w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się inauguracyjne spotkanie „Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych.”

Pan Leszek Banach, Dyrektor RDLP w Zielonej Górze, w piśmie do podległych sobie nadleśniczych wyraził poparcie dla starań PLIG o skuteczniejsze wdrażanie do polskiego leśnictwa nowoczesnych i bezpiecznych technologii pracy w lesie.

Zobacz, jak wygląda raport do POR, zawierający dane potrzebne do rozliczenia z pracownikami.

Do Biura PLIG wpłynęła odpowiedź na nasze pismo od prof. Janusza Sowy, Przewodniczącego Rady Naukowej Leśnictwa.

Rada PLIG wyłoniła przedstawicieli PLIG do „Komisji Wspólnej  LP i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych”, powołanej Zarządzeniem nr 2 Dyrektora LP z dnia 28 stycznia 2016 r. PLIG otrzymał w Komisji 4 miejsca.

Kolejne spotkanie informacyjne Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej, tym razem dla przedsiębiorców leśnych z terenu RDLP w Gdańsku, odbyło się 14 kwietnia w Otominie pod Gdańskiem.

Polska Leśna Izba Gospodarcza zwróciła się z prośbą do Rady Naukowej Leśnictwa, której przewodniczącym jest prof. Janusz Sowa, o zajęcie się problemami związanymi z niedostatecznym wdrażaniem do polskiego leśnictwa nowoczesnych i bezpiecznych technologii pracy w lesie.

Polska Leśna Izba Gospodarcza wystąpiła do DGLP z pismem wskazującym na problem złej praktyki ograniczania pracy harwesterami. Otrzymaliśmy już odpowiedź. Przeczytaj!

Załatwiliśmy sprawę braku informacji na POR. Dyrekcja Generalna LP w Warszawie rozesłała do nadleśnictw informację, by drukowały na prośbę wykonawców załączniki do POR, zawierające potrzebne dane.

Spotkanie informacyjne PLIG dla przedsiębiorców z terenu RDLP w Gdańsku:14.04.2016 (czwartek), godz. 10.00, Hotel Otomin pod Gdańskiem. Obecny będzie prezydent PLIG Mariusz Rakowski oraz członkowie Rady PLIG. Zaproszenie przyjął dyrektor RDLP w Gdańsku Adam Kwiatkowski.

Publikujemy RAPORT POLSKIEJ LEŚNEJ IZBY GOSPODARACZEJ z badania nadleśnictw na początku 2016 r.

W sobotę 19 marca dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski zadzwonił do wiceprezydenta PLIG Roberta Gruszki (telefon prezydenta Mariusza Rakowskiego był akurat zajęty).

Dyrektor Tomaszewski poinformował, że sprawy poruszone w liście PLIG do DGLP z 16 marca zostaną jak najszybciej podjęte i zrealizowane.

Oto treść listu przesłanego do DGLP:

Drodzy Członkowie Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej!

Przypominamy, że składkę członkowską i wpisowe za rok 2016 należy wpłacić na konto bankowe Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

Wskazaliśmy DGLP nadleśnictwa, gdzie obowiązują nowe wersje POR.

Dyrektor Generalny LP Konrad Tomaszewski odpowiedział na list Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej w sprawie POR. Potrzebna Wasza pomoc!

27 i 28 lutego, po Konferencji dla zuli na Mazurach odbyły się spotkania Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej. Rada PLIG podsumowała pierwsze dwa miesiące działalności.

Na Konferencji dla zuli zorganizowanej 27 lutego w Spychowie PLIG miał swoje stoisko. Przemawiał także prezydent Mariusz Rakowski oraz dyrektor biura Rafał Jajor.

Zdjęcia: FIRMYLESNE.pl

23 lutego w sali konferencyjnej RDLP w Gdańsku spotkali się przedstawiciele Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej z kierownictwem RDLP.

Polska Leśna Izba Gospodarcza wysłała listy do wszystkich nadleśnictw w Polsce z pytaniem o kontrolowanie legalności zatrudnienia w firmach leśnych i wypełniania warunków podpisanych umów. Celem jest wyeliminowanie z rynku usług leśnych firm nierzetelnych, a w konsekwencji podwyższenie w przyszłości stawek na usługi leśne.

Szczegóły w KOMUNIKACIE 3/2016

Zapraszamy do kontaktu z Polską Leśną Izbą Gospodarczą podczas Konferencji dla zuli w na Mazurach. Impreza odbędzie się 27 lutego w Spychowie. Początek o godzinie 8:30.

6-8 marca lub 13-15 marca 2016 r. - to nowe możliwe terminy wyjazdu na Ukrainę.

Drodzy Członkowie Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej!

 

Przypominamy, że składkę członkowską i wpisowe za rok 2016 należy wpłacić na konto bankowe Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej do dnia 1 marca 2016 r.

Przedstawiamy treść pisma, jakie Polska Leśna Izba Gospodarcza wystosowała do dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie ostatnich zmian w POR.

Jak informowaliśmy już Członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej polscy przedsiębiorcy leśni zostali zaproszeni przez Krajowa Izbę Gospodarczą i działający przy niej Polsko-Ukraiński Klub Biznesu do udziału w wyjeździe biznesowym na Ukrainę.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną (na dziś, czyli 21 stycznia, bo ciągle rośnie) listą Członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej: zakładka "O nas/Członkowie". Link:
http://izbalesna.pl/o-nas/czlonkowie

14 stycznia w Pogorzelicy rozmawiali przedstawiciele RDLP Szczecin z przybyłymi przedsiębiorcami leśnymi i przedstawicielami PLIG.

Odbyły się pierwsze z cyklu spotkań informacyjnych PLIG - dla firm pracujących na terenie RDLP Wrocław, Katowice, Szczecin i Zielona Góra.

Spotkanie informacyjne Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej dla firm z terenu RDLP w Zielonej Górze odbędzie się 16.01.2015 (sobota) o godz. 15.00 w Hotelu Fado w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie informacyjne Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej dla firm z terenu RDLP w Szczecinie odbędzie się 16.01.2015 (sobota) o godz. 11.00 w Hotelu Fado w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie informacyjne Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej dla firm z terenu RDLP we Wrocławiu i RDLP w Katowicach odbędzie się 15.01.2016 (piątek) o godz. 17.00 w Hotelu Domino niedaleko Opola.

Pierwszy wywiad Prezydenta

GAZETA LEŚNA w numerze1/2016 opublikowała wywiad z Prezydentem Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej Mariuszem Rakowskim.

Musi nas być dużo

Rozmowa z Mariuszem Rakowskim, prezydentem Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej

Nowa, branżowa organizacja sektora leśnego – PLIG zainaugurowała swoją działalność. Podczas pierwszego spotkania członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej, wybrano radę i zarząd nowej organizacji.
Pierwsze zebranie odbyło się 12 grudnia w Tarnowie Podgórnym. Na spotkaniu założycielskim obecnych było ok. 200 osób. Do Izby wstąpiło 175 podmiotów.

zapisz się

zostan-operatorem.jpg