z dnia 15.12.2015 r.

W dniu 12 grudnia 2015 r. w Tarnowie Podgórnym odbyło się spotkanie założycielskie POLSKIEJ LEŚNEJ IZBY GOSPODARCZEJ. Na spotkaniu obecnych było ponad 200 osób, 176 podmiotów wstąpiło do PLIG.

Członkowie założyciele PLIG uchwalili Statut PLIG. Ustalili także, że wysokość wpisowego i składki członkowskiej w roku 2016 będzie wynosić odpowiednio 200 zł wpisowe i 1000 zł składka roczna. Składka płatna do 1 marca 2016 r.

Członkowie Założyciele uchwalili, że wybory na Prezydenta oraz do Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w dniu 12.12.2016 r. odbędą się w sposób tajny. W głosowaniu wziąć udział mogli Członkowie, którzy opłacili wpisowe. Najpierw spośród zgłoszonych kandydatów wybrany został Prezydent, a potem w kolejnych głosowaniach Członkowie Rady oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Członkowie założyciele PLIG dokonali wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej. Zostali nimi: Mieczysław Malinowski, Zbigniew Ciszek, Radosław Borowczak, Tomasz Dziedzic, Tomasz Dygas, Radosław Goszcz. Pracami komisji kierował Tomasz Dziedzic.

Na prezydenta PLIG w tajnym głosowaniu wszystkich członków wybrany został Mariusz Rakowski, przedsiębiorca leśny ze Szczecinka.

Na Członków Rady wybrani zostali Robert Gruszka (Wiceprezydent), Rafał Borowczak, Waldemar Winkowski, Bogusława Wojciechowicz, Mariusz Czekieryło, Alicja Stryszyk, Dariusz Stańczyk, Wojciech Wójtowicz.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Grażyna Bilska, Leszek Hoffman (przewodniczący), Przemysław Nachman, Daniel Grzelak, Tomasz Zieliński, Zdzisław Sudoł.
Członkami Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali Waldemar Bachus, Ireneusz Sowiński, Jacek Mendel, Krzysztof Szadziewicz (przewodniczący), Zbigniew Mastalerz.

Po zakończeniu zebrania założycielskiego PLIG odbyło się pierwsze posiedzenie Rady PLIG.
Rada zdecydowała, że Biuro Izby będzie się mieściło w Błoniu pod Warszawą.

Rada zaproponowała stanowisko Dyrektora Biura Rafałowi Jajorowi, który tę propozycję przyjął. Rada podjęła także decyzję o zatrudnieniu firmy do obsługi prawno-księgowej Izby.

za Radę Izby

Mariusz Rakowski
Prezydent

zapisz się

zostan-operatorem.jpg