z dnia 20.02.2016 r.

Polska Leśna Izba Gospodarcza wysłała listy do wszystkich nadleśnictw w Polsce z pytaniem o kontrolowanie legalności zatrudnienia w firmach leśnych i wypełniania warunków podpisanych umów. Celem jest wyeliminowanie z rynku usług leśnych firm nierzetelnych, a w konsekwencji podwyższenie w przyszłości stawek na usługi leśne.

Szanowni Członkowie Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

Polska Leśna Izba Gospodarcza uważa, że drogą do poprawy sytuacji na rynku usług leśnych jest wyeliminowanie z rynku firm, które:

  • zatrudniają pracowników na czarno,
  • opierają się wyłącznie na pracy podwykonawców,
  • nie wypełniają zapisów umów z nadleśnictwami,
  • nie pracują w zgodnie z przepisami prawa,
  • nie przestrzegają zasad bhp.

Firmy takie, robiąc oszczędności na kosztach pracy i bezpieczeństwie swoich pracowników są w stanie zaniżać stawki na przetargach. Prowadzi to do systematycznego zaniżania stawek na usługi leśne i ograniczenia możliwości rozwoju dla firm uczciwych, chcących inwestować w ludzi i sprzęt.

Receptą na poprawę tej sytuacji jest dokładne egzekwowanie zapisów umów z zulami przez nadleśnictwa. Przymykanie oka przez nadleśnictwa na pracę na czarno, na nieterminowe czy nieprawidłowe wykonanie zadań, na zlecanie podwykonawcom prac, które zgodnie z umową miały być realizowane własną kadrą pozwala nierzetelnym przedsiębiorstwom na utrzymanie się na rynku.

Uważamy, że nadleśnictwa powinny dokładnie egzekwować zapisy umów z zulami tak, by nie pozwalać na takie praktyki i by stopniowo eliminować z naszej branży firmy nierzetelne.

Dlatego w lutym rozesłaliśmy do nadleśnictw w całej Polsce pisma z pytaniami:

a)   czy Nadleśnictwo weryfikuje spełnianie przez wykonawców warunku zatrudniania pracowników na umowy o pracę, w sytuacji, gdy wykonawca skorzystał z dodatkowych punktów za ten parametr w zamówieniach publicznych?

b)   jeśli tak, to w jaki sposób dokonywana jest ta weryfikacja (zaświadczenia ZUS, okazywanie umów o pracę itp.)?

c)   czy Nadleśnictwo dokonuje kontroli spełniania warunku zatrudniana na umowy o prace na gruncie, w lesie? Jeśli tak, to jak takie kontrole się odbywają, jak często, kto ich dokonuje itp.?

d)  czy i w jaki sposób następuje weryfikacja pracownika firmy leśnej, w sytuacji, gdy następuje zmiana osoby podanej przy podpisywanej umowie?

W tej chwili spływają odpowiedzi. Pisma zostały wysłane do wszystkich nadleśnictw w Polsce Są też pierwsze efekty – wiele nadleśnictw dzięki naszemu pismu zwróciło uwagę na poruszony przez nas problem i zaczęło kontrolować wypełnianie umów przez zule.

Lasy Państwowe w przetargach na prace leśne w roku 2016 chciały promować firmy leśne zatrudniające pracowników na umowy o pracę. Zwykle za to dostać można było 20 punktów w przetargu. To dobry krok. Ale aby był skuteczny, wymóg zatrudniania na umowę o prace musi być stale monitorowany. Jeśli firma tylko zadeklaruje zatrudnianie na umowy o pracę a potem i tak będzie miała pracowników na czarno, i nadleśnictwo tego nie skontroluje, nie będzie żadnego pozytywnego efektu.

Drodzy Członkowie PLIG!

Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie lubi być kontrolowany. Jednak jedyną realną możliwością poprawy sytuacji na rynku usług leśnych, zahamowania ekspansji firm teczkowych i trendu zaniżania stawek są właśnie kontrole prowadzone na gruncie. Kontrole, co do których i tak leśniczy czy inni pracownicy nadleśnictwa są zobowiązani, a dotychczas zwykle ich nie prowadzili.

Dlatego prosimy o wyrozumiałość. Zdarzyć się może, że kontrole leśniczych mogą też utrudnić życie uczciwie pracującym firmom. Być może przy okazji wykryte zostaną jakieś inne drobne uchybienia, które mogą być nieprzyjemne dla przedsiębiorcy leśnego. Jednak musimy wszyscy zacisnąć zęby i przetrwać ten trudny czas po to, by za kilka lat móc pracować już na rynku usług leśnych, na którym obowiązywać będą realne stawki, pozwalające na zgodne z prawem prowadzenie firm i na ich rozwój.

Prosimy, pomóżcie nam w walce o poprawę sytuacji na rynku usług leśnych! Informujcie innych przedsiębiorców o tym, co robimy. Działamy w naszym wspólnym, dobrym interesie!

Pozdrawiamy!

Polska Leśna Izba Gospodarcza

zapisz się

zostan-operatorem.jpg